fbpx

5 lekcija iz engleskog za decu (početni nivo)

by | Oct 1, 2021

Ćao!

Ja sam Zorana.

Tu sam da pomognem da učenje engleskog bude lako i zanimljivo.

Kada kreneš da učiš engleski jezik, vrlo je bitno da sve što učiš, možeš da primeniš.

To je nešto što ja stalno ponavljam onima koji uče sa mnom, a vidi šta to tačno znači:

Svaka reč, pravilo, izraz, izuzetak, sve što naučiš u engleskom, može (i treba) da se upotrebi u razgovoru.

I razgovor ne treba da bude uvek razgovor između dve osobe, nego jednostavno nekada možeš da pričaš sebi, možeš da pišeš na engleskom, odgovaraš na pitanja.

Bitno je da na neki način koristiš engleski jezik.

Čak i recimo kada slušaš nekoga kako priča na engleskom, ti možeš da primeniš sve što učiš, i to ćeš uraditii tako što primenjuješ naučeno da razumeš osobu koja priča na engleskom.

I zapamti da uspešno naučiš engleski jezik, neophodna je dobra osnova.

To znači da osnove stvari moraš odlično da naučiš i razumeš, da možeš kasnije bilo šta da učiš.

U nastavku ćeš pronaći 5 lekcija koje će ti pomoći da napraviš dobru osnovu i lepo kreneš sa učenjem engleskog.

Idealno je da podeliš učenje na 5 dana, što znači da ćeš svaki dan naučiti po jednu lekciju.

Na kraju ovih lekcija, biće i praktičan zadatak za tebe, gde ćeš moći da napišeš rečenice koristeći ono što naučiš u ovim lekcijama.

 

Dan 1. Lekcija: Alfabet

Alfabet čini 26 slova koja se koriste u engleskom jeziku. Ta slova su manje više slična latinici, osim što postoji nekoliko dodatnih slova (q, x, y, w), a ne postoje slova sa kvačicama (č, ž, š…).

Važno je da zapamtiš da se engleske reči ne čitaju onako kako su napisane.

Čitanje učiš zajedno sa pisanjem, i značenjem.

Ovo su slova u engleskom alfabetu:

A /eɪ/

B /biː/

C /siː/

D /diː/

E /iː/

F /ef/

G /dʒiː/

H /eɪtʃ/

I /aɪ/

J /dʒeɪ/

K /keɪ/

L /el/

M /em/

N /en/

O /oʊ/

P /piː/

Q /kjuː/

R /ɑː(r)/

S /es/

T /tiː/

U /juː/

V /viː/

W /dʌbəl juː/

X /eks/

Y /waɪ/

Z /zed/ /ziː/

Preslušaj ako se čitaj slova alfabeta:

Dan 2. Lekcija: Prve reči na engleskom

U drugoj lekciji, naučićeš po jednu reč na svako slovo alfabeta.

Zapamti ovo.

Kada želiš da naučiš neku reč na engleskom, potrebno je da:

Naučiš kako se reč piše

Naučiš kako se reč čita

Naučiš šta ta reč znači

A – apple

B – book

C – car

D – dog

E – elephant

F – fountain

G – guitar

H – house

I – ice cream

J – jumper

K – key

L – lion

M – milk

N – number

O – owl

P – pencil

Q – question

R – rain

S – shoe

T – table

U – umbrella

V – vase

W – window

X – x-ray

Y – yarn

Z – zebra

Pogledaj ove kartice da uvežbaš reči.

Na svakoj kartici videćeš kako se reč piše na engleskom i kako se čita.

Ponavljaj reči naglas da vežbaš kako da ih izgovaraš.

Dan 3. Lekcija: A / AN ispred reči

A i AN se koriste ispred naziva pojmova i živih bića kada su upotrebljeni u jednini.

Ova vrsta reči u engleskom se zove član, i ovde je u pitanju neodređeni član (postoji i određeni, o njemu ćeš učiti u narednim lekcijama).

Kasnije ćeš učiti opšta pravila kada se tačno koristi član a kada ne.

Za sada je dovoljno da naučiš kada se koristi A a kada AN.

Kada se koristi A?

A se koristi ispred reči koje počinju suglasnikom (to su sva slova OSIM a, e, i, o, u).

a book

a table

a shoe

a key

Kada se koristi AN?

AN se koristi ispred reči koje počinju samoglasnikom (a, e, i, o, u)

an apple

an elephant

an umbrella

an ice cream

Pravilo 1: Ovaj član koristi se ispred imenica (reči koje imenuju predmete, bića ili pojave) i to samo ispred brojivih imenica.

a dog (jedan pas, dva psa, tri psa…) – može da se prebroji

a jumper (jedan džemper, dva džempera…) – može da se prebroji

an apple (jedna jabuka, dve jabuke…) – može da se prebroji

rain (kiša) – ne može da se prebroji i ispred ove reči se ne dodaje član a

Pravilo 2: Član A/AN se koristi samo ispred reči u jednini.

a book – jedna knjiga, reč je u jednini – dodaje se ispred a

books – više knjiga, reč je u množini i zbog toga se ne dodaje se ispred a ili an.

Osim neodređenog člana a/an, u engleskom postoji još jedan član koji se zove određeni i ima samo jedan oblik – the.

I ovaj član se takođe koristi ispred imenica a u narednim lekcijama ćeš videti neke od situacija u kojima se koristi.

Dan 4. Lekcija: Lične zamenice

Lične zamenice su vrsta reči koja može da zameni subjekat u rečenici.

Dakle umesto da pišeš:

Stefan ide na posao.

Možeš napisati On ide na posao. Ova reč on je lična zamenica.

Lične zamenice na engleskom su:

Jednina: I / You / He / She / It

Množina: We / You / They

Prevod:

Jednina: Ja / Ti / On / Ona / Ono

Množina: Mi / Vi / Oni

Dodatne informacije o ličnim zamenicama

Obrati pažnju:

I (ja) je lična zamenica koja se uvek piše velikim slovom, čak i kada se nalazi u sred rečenice.

It (ono) se koristi za stvari i pojmove, a može se koristiti i za životinje.

You (ti, vi) je isti oblik koji se koristi u jednini i množini, a prevodi se ili ti ili vi, u zavisnosti od rečenice.

Dan 5. Lekcija: Glagol to be (Potvrdan oblik)

Glagol biti (TO BE) je jedan od prvih glagola koje je potrebno naučiti u engleskom jeziku.

Za razliku od ostalih glagola, on ima nekoliko oblika u zavisnosti od toga koje lice je upotrebljeno u rečenici.

Ovaj obilik to be je osnovni oblik glagola koji se u gramatici zove infinitiv (kao što recimo imamo infinitive raditi, gledati, slušati…).

Za sada nećeš koristiti infinitiv u ovom oblik to be.

U ovoj lekciji, oblici koje ćeš ovde naučiti su oblici za sadašnje vreme.

This is a book. (Ovo je knjiga.)

It is a lion. (To je lav.)

Tvoj zadatak će sada biti da pogledaš oblike glagola to be i kako se ti oblici menjaju po licima.

Sada kada znaš zamenice u engleskom, potrebno je da naučiš i koji oblik glagola to be ide uz te zamenice.

Ukupno postoji samo tri oblika i to su:

am

is

are

Sve tri reči su oblici glagola to be (biti) a jedina razlika je u tome kada se koristi koji oblik.

Ovi oblici se ne mogu koristi zajedno jedan do drugog u rečenici, jer znače isto.

Glagol to be – potvrdan oblik

Ovo su oblici glagola to be u potvrdnom obliku.

Prvo je napisan pun oblik, a u zagradi su dati skraćeni oblici.

jednina

I am (I’m)

You are (You’re)

He is (He’s)

She is (She’s)

It is (It’s)

množina

We are (We’re)

You are (You’re)

They are (They’re)

Preslušaj ovaj snimak da naučiš da čitaš zamenice i oblike glagola to be:

Potpuno je svejedno da li koristiš pune ili skraćene oblike.

Skraćeni oblici se češće koriste u neformalnom govoru i u konverzaciji.

Važno je samo da zapamtiš da se ispred zamenice može upotrebiti samo ovaj oblik koji je naznačeno.

Znači kada koristiš I u rečenici da kažeš ja, posle mora am, i to znači ja sam.

Posle I ne možeš upotrebiti is ili are. Isto tako za ostale zamenice, posle we recimo, mora da se upotrebi oblik are.

Ovde možeš videti prevod ovih oblika:

jednina

Ja sam

Ti si

On je

Ona je

Ono je

množina

Mi smo

Vi ste

Oni/One/Ona su

Sada kada znaš sve ove lekcije, očekujem da možeš da napišeš bar 10 rečenica na engleskom.

I ne brini, čak i ako tek krećeš sa učenjem, možeš to da uradiš.

Samo ti je potrebno sve ovo iznad da znaš, i ništa više od toga.

Recimo, ako na slici vidiš knjigu, i želiš da napišeš na engleskom “To je knjiga.” rečenica će glasiti ovako:

It is a book.

Govoriš o knjizi, koja je predmet, i zato moraš da upotrebiš “it” na početku. Kada se koristi zamenica “it”, posle toga je oblik glagola to be “is”. Ne može “am”, ne može “are” jer to nije gramatički tačno.

Zatim je potrebno da dodaš reč book, što na engleskom znači knjiga.

Ispred te reči potrebno je da upotrebiš član a/an. Zato što ta reč počinje suglasnikom (b), biće a.

I cela rečenica glasi: It is a book.

Možeš napisati i skraćeni oblik: It’s a book.

Sada kada znaš šta znače ove rečenice, probaj i da ih pročitaš.

Ne zaboravi, i to je bitan deo učenja engleskog.

Sledeći primer je situacija gde imaš jabuku na slici.

Šta misliš, kako ćeš napisati takvu rečenicu?

Upotrebićeš sve kao za prethodnu rečenicu, samo postoji jedna razlika. Reč jabuka na engleskom počinje samoglasnikom (apple) i zato mora da se upotrebi oblik člana an, umesto a.

I onda takva rečenica glasi:

It is an apple.

I ovde možeš napisati skraćeni oblik koji ima isto značenje kao i rečenica iznad: It’s an apple.

Na kraju, obrati pažnju na još jedan primer.

Kada želiš da kažeš da nečega ima više, kao recimo da ima više autobmobila. Tada ćeš morati malo da prilagodiš rečenicu.

Prvo, reč “car” (koja je u jednini), sada će biti sa nastavkom -s koji se dodaje da se napravi množina. To znači da će ti biti potrebna reč cars.

Zatim, pošto je množina, više ne možeš da koristišit”, već mora oblik zamenicethey”.

I još nedostaje glagol to be, i oblik će sada biti “are”.

Pogledaj sada celu rečenicu:

They are cars.

I ovde možeš upotrebiti skraćeni oblik: They’re cars.

Probaj i ove rečenice da pročitaš naglas.

Sada se možda pitaš, zašto u ovoj rečenici nema člana (a/an), a u prethodnim ima?

I sada moraš da se prisetiš pravila iz lekcije broj 3, a to je da se neodređeni član a/an koristi samo ispred reči u jednini.

Rečenica They’re cars. je u množini, i zato ne bi bilo tačno tu upotrebiti član.

Tvoj zadatak

Sada je red je na tebe.

Probaj da napišeš 10 rečenica koristeći sve ovo što naučiš iz ove lekcije.

Za kraj želim da te pozovem da pogledaš više o Learnlish programu engleskog za decu.

Ovaj program će omogućiti tvom detetu da zavoli učenje engleskog i ostvari sjajne rezultate tako što će učiti engleski od kuće, sa bilo kog uređaja i u bilo koje vreme.

Učenje engleskog na ovom programu kreće od samog početka. Više možeš saznati na ovoj stranici.

 U okviru Learnlish programa, tvoje dete dobija mogućnost da:

 

Uči engleski onlajn preko interneta od kuće.

Uskladi učenje sa ostalim obavezama, školom i drugim aktivnostima.

Uči svojim tempom, koliko detetu treba vremena da nešto nauči.

Postavi pitanje* u bilo kom trenutku i tako reši nedoumice čim one nastanu.

Vraća se na lekcije i vežbanja koliko puta želi i na taj način redovno obnavlja.

Radi praktične zadatke i na taj način vežba da upotrebi sve u konverzaciji.

Prati napredak, zajedno sa roditeljem i profesorom koji vodi kurs.

Dobije povratnu informaciju i ocenu za zadatke koje pošalje.

Dobije pristup svim dodatnim aktivnostima koje će biti organizovane u okviru Learnlish programa.

*Nije moguće postavljanje pitanja koja nisu u vezi sa kursom koji dete pohađa. Profesori ne mogu spremati dete za kontrolni ili pismeni.