fbpx

Uslovi korišćenja sajta Learnlish

 

Ovi uslovi korišćenja regulišu upotrebu sajta Learnlish i drugih proizvoda i usluga koje sajt omogućava. Molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja sajta Learnlish, jer korišćenje sajta u potpunosti podrazumeva da prihvatate ove uslove, uključujući i ostale dokumente koji regulišu rad sajta, kao što je politika privatnosti.

Ko može koristiti sajt

Sajt mogu koristiti oni koji prihvate dokumente koji regulišu rad sajta, uključujući i uslove korišćenja i politiku privatnosti. Prilikom kreiranja korisničkog naloga na sajtu ili prilikom korišćenja sadržaja koje sajt omogućava javno dostupnim, obaveza korisnika je da dostave tačne i potpune informacije i da prihvate odgovornost da redovno ažuriraju ove infromacije da bi one ostale tačne i potpune. Korisnici su u obavezi da prilikom registracije koriste lične podatke, uključujući i imejl adresu kojoj korisnici imaju pristup jer će biti neophodno da se nalog na sajtu verifikuje pre nego što isti bude aktiviran. Maloletna lica su u obavezi da sajt koriste uz saglasnost roditelja ili staratelja, posebno u slučajevima kada ostavljaju svoje podatke, odnosno žele da kreiraju nalog za pristup sajtu, što će roditelj uraditi za njih. Druga ograničenja mogu postojati za pojedine delove sajta.

Korisnici sajta imaju pravo da koriste uslugu i sadržaje sajta u lične svrhe. Korisnici se takođe obavezuju da neće ni sa kim deliti podatke o svom nalogu niti upotrebiti iste da se omogući pristup sajtu drugim licima. Korišćenje sajta ne podrazumeva prenos prava ili vlasništva nad sadržajima ili uslugama kojima korisnici imaju pristup. 

Registrovani korisnici sajta Learnlish su korisnici, lica koja plaćaju uslugu korišćenja posebnog dela sajta koji pruža sajt Learnlish za registrovane korisnike. Sajt Learnlish pruža obuku za decu, ali programi nisu u skladu da školskim programima. Roditelji se prijavljuju za učenje i dostavljaju podatke. Maloletna lica se prijavljuju za učenje na sajtu uz podrazumevanu saglasnost roditelja.

Sajt Learnlish zadržava pravo da bilo kome ne omogući svoje plaćene usluge bez navođenja razloga. 

Pravo intelektualne svojine

Svi materijali za učenje, u pisanom, audio, i video formatu, objavljeni na besplatnom i plaćenom delu sajta su vlasništvo sajta Learnlish (ili su licencirani od strane partnera sajta, škole English Lane), i zaštićeni su autorskim pravima. Nije dozvoljeno kopiranje sadržaja, upotreba u komercijalne svrhe ili upotreba sadržaja i usluga bez prethodne pisane saglasnosti sajta Learnlish. 

Svi materijali sajta Learnlish, uključujući i one javno dostupne i one omogućene u okviru plaćenog dela sajta, su autorsko delo prema Zakonu o autorskom pravu (stav 1) i materijal je zaštićen u skladu sa tim zakonom. Svi korisnici sajta (besplatnog i plaćenog dela sajta) moraju koristiti sadržaje u skladu sa Zakonom o autorskom pravu Republike Srbije. Korisnici neće kopirati, prepisivati ili snimati materijal koji im je dostupan i na taj način kršiti autorsko pravo. U suprotnom, sajt zadržava pravo da reaguje u skladu sa odredabama ovog zakona, i u tu svrhu može koristiti sve podatke koje korisnik omogućava dostupnim u svrhu korišćenja usluga od strane sajta, uključujući i sve javno dostupne podatke o korisniku.

Plaćeni deo sajta

Sajt nudi plaćene usluge. Korisnici su dužni da plaćaju usluge na način na koji je to regulisano na sajtu. Sajt zadržava pravo promene cene usluga u bilo kom trentuku, bez prethodne najave i takva promena će važiti od trenutka objave i neće uticati na već plaćene usluge. Korisnici se savetuju da pregledaju besplatne materijale i detaljan opis plaćenih usluga pre kupovine istih, jer povrat novaca nije moguć.

Sajt Learnlish zadržava pravo da promeni, prekine, ili na neki način izmeni plaćeni sadržaj kome imaju pristup korisnici koji plaćaju članarinu. Kompletan sadržaj sajta, uključujući besplatni i plaćeni deo je podložan odredbama u delu za odricanje od odgovornosti.

Ukoliko nije drugačije naglašeno, aktivnost na sajtu ili uspešan završetak kurseva ne podrazumeva bilo kakve sertifikate ili dokumente. Škola Learnlish nema obavezu da kreira sadržaj u skladu sa obrazovnim programima ili odrebama propisanim od strane drugih obrazovnih institucija.

Korišćenje sajta ne podrazumeva ostvarivanje veze sa bilo kojom obrazovnom institucijom, ne podrazumeva upis u drugu obrazovnu instituciju niti daje pravo korisnicima da koriste resurse drugih obrazovnih institucija osim njihovog učešća u aktivnostima koje omogućava sam sajt na sopstvenoj platformi.

Pravila koja prihvataju korisnici

Korišćenje plaćenih usluga sajta podrazumeva da svi korisnici prihvataju na sebe određena pravila ponašanja koja uključuju:

Jedan korisnik može registrovati jedan nalog za plaćenu uslugu.

Poslati zadaci i učešće u aktivnostima će biti rezultat rada samog korisnika (osim kada je u pitanju grupna aktivnost koja je izričito navedena). Roditelj neće raditi aktivnosti umesto deteta i na taj način predstavljati rezultate drugačijim nego što jesu.

Korisnici neće pokušavati na bilo koji način da manipulišu sistemom i na nepošten način poboljšavaju svoj rezultat ili na štetu drugih.

Ukoliko se utvrdi da korisnik deli svoj pristup sa drugim korisnicima, sajt zadržava pravo da takvom korisniku deaktivira nalog bez osnova za kompenzaciju.

Plaćanje usluga

Plaćanje usluga se vrši uplatom na tekući račun agencije Digital Tales koja realizuje projekat Learnlish. Uplate za rezidente Republike Srbije omogućene su na dinarski tekući račun. Uplate na ovaj račun mogu se izvršiti iz bilo koje pošte, banke ili putem ebank servisa. 

Uplate za nerezidente omogućene su na devizni tekući račun. Nerezidenti uplatu takođe mogu izvršiti putem PayPal servisa ili platnih kartica. Uplata putem PayPal servisa nije dozvoljena rezidentima Republike Srbije. Sajt Learnlish se odriče svih odgovornosti vezanih za utvrdjivanje statusa rezidentnosti i odgovornost je na strani korisnika da prilikom prijave izaberu odgovarajući metod plaćanja na osnovu svog statusa.

Povrat novca nije moguć u slučajevima kada član nije imao vremena za učenje, kvara na opremi ili nepostojanja internet konekcije kao i drugim razlozima nastalim od strane korisnika usluge. 

Članarina se ne može preneti na drugo lice. Registrovani korisnik sajta Learnlish koji plaća članarinu preuzima na sebe odgovornost da svoj nalog koristi u skladu sa ovim uslovima korišćenja. U slučaju da bude utvrđeno da registrovani korisnik krši uslove korišćenja po bilo kom osnovu, nalog će biti ugašen bez mogućnosti za povrat novca.

Sajt Learnlish zadražava pravo da odbije pružanje usluga bilo kome bez obrazloženja. U tom slučaju će korisnik biti imejlom obavešten da mu nije odobreno kreiranje naloga. U slučaju da je uplata već izvršena, ista će biti refundirana na račun sa kog je poslata. Za uplatu putem opšte uplatnice odnosno naloga za prenos, korisnici sami snose odgovornost za tačnost unetih podataka na koja će sredstva biti vraćena kao i odgovornost za čuvanje priznanice kao dokaza o uplati.

Politika fer korišćenja

Korisnicima sajta Learnlish omogućen je kontinualni pristup školi u trajanju članarine za standardne upotrebe, tj. u svrhu učenja za jednu osobu kojoj nalog pripada i u obimu koji obuhvata 99% od standardne upotrebe sajta od strane svih registrovanih korisnika. 

Ukoliko korišćenje naloga prelazi 99% standardne upotrebe sajta, sajt zadržava pravo da isti nalog limitira, ugasi, ili na drugi način ograniči. Ovakva akcija može biti automatski urađena ukoliko korisnik svojom nestandardnom upotrebom aktivira mehanizam.  

Sajt Learnlish zadržava pravo da limitira pristup kursevima u bilo kom obliku zbog razloga koji krše politiku fer korišćenja. 

Politika fer korišćenja takođe obuhvata način učenja u okviru kurseva. Registrovani korisnici prihvataju na sebe da isprate predviđeni tempo učenja i šalju zadatke u skladu sa programom. Nije moguće prelaziti više gradiva od jednog modula nedeljno, što predstavlja optimalni tempo učenja na kursevima. Moguće je učiti sporijim tempom od predviđenog u slučaju da polaznik ne može zbog obaveza da isprati nedeljni tempo učenja na kursu. Učenje izvan okvira koji su predviđeni planom i programom nije dozvoljeno. U skladu sa ovim uslovima, korisnici ne mogu poslati više od tri zadatka koji zahtevaju pregledanje profesora u jednom danu. Smernice za učenje postoje da bi učenje bilo efikasno, jer su to strategije koje omogućavaju dobre rezultate i u skladu su sa programom. Iako je moguća potpuna fleksibilnost u učenju, nije moguće učiti izvan predviđenog programa.

Korisnici se obavezuju da uče u skladu sa programom, poštuju druge korisnike, rad drugih korisnika, i ne koriste sredstava manipulacije da predstave svoj napredak drugačijim nego što je to slučaj. 

Korisnici plaćenih usluga su u obavezi da komuniciraju sa profesorima. Grupne aktivnosti zahtevaju aktivno učešće korisnika. Korisnici programa koji odbijaju da se predstave u okviru grupnih aktivnisti, uključe audio/video, i komuniciraju sa profesorima ne mogu koristiti usluge sajta Learnlish. Isti mogu biti udaljeni sa grupnih onlajn časova, i na drugi način im biti limitiran pristup aktivnostima škole, ili im u potpunosti biti uskraćena usluga. 

Sadržaji korisnika

Sadržaji koje korisnici dele sa sajtom i drugim korisnicima na sajtu, što može uključivati komentare, pisane i audio zadatke, i ostalo, su odgovornost samih korisnika koji objavljuju ove sadržaje, i korisnicu su odgovorni za njihovu tačnost i da su ti sadržaji u skladu da uslovima korišćenja i politikom privatnosti. Slanje sadržaja korisnika daje sajtu Learnlish potpuno pravo i dozvolu da kopira, distribuira, modifikuje, javno objavili ili na drugačiji način koristi sadržaje korisnika. Ova dozvola podrazumeva i pravo sajta Learnlish da autorizuje druge osobe da koriste sadržaje korisnika nezavisno od usluge koju sajt pruža. Ništa navedno u ovim uslovima ne ograničava zakonska prava koje sajt Learnlish može imati nad sadržajima korisnika. Sajt zadržava pravo da izmeni ili obriše sadržaje korisnika iz bilo kog razloga, uključujući i sadržaje korisnika koji nisu u skladu sa ovim uslovima korišćenja.

Podaci o korisnicima usluga se prikupljaju i obrađuju od strane zaposlenih i neće biti deljeni sa drugim licima.

Sajt Learnlish štiti naloge korisnika i sve informacije u vezi sa njima, ali ne može garantovati da neautorizovane osobe neće pristupiti takvim podacima. Korisnici su u obavezi da obaveste sajt ukoliko veruju da su njihovi nalozi ili podaci kompromitovani ili zloupotrebljeni.

Na sajtu se mogu naći sadržaji ili linkovi ka sadržajima drugih lica koji su u vlasništvu tih lica. Sajt Learnlish ne može garantovati da će takav sadržaj ili usluga biti pouzdan, primeren ili da neće sadržati softver koji može naškoditi vašim podacima u kompjuteru, telefonu, itd. Sajt Learnlish se odriče odgovornosti i obaveze u vezi sa pristupom i korišćenjem sadržaja i usluga drugih lica.

Odricanje od odgovornosti

Usluge i svi sadržaji objavljeni na sajtu su dati kao takvi bez ikakve garancije, pisane ili podrazumevane. Sajt Learnlish se odriče odgovornosti za garanacije da u sadržaju neće biti grešaka niti da će sve stranice sajta raditi u svakom trenutku.  Korisnici prihvataju korišćenje usluga na sopstveni rizik.

Sajt neće biti odgovoran ni za kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja nastane iz pristupa, korišćenja ili nekorišćenja sajta, ili zbog bilo koje greške koja se može javiti na sajtu. Korišćenje sajta podrazumeva saglasnost da korisnici neće sajt smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu, troškove ili obaveze prouzrokovane korišćenjem ili nekorišćenjem usluga.

Sajt Learnlish zadržava pravo da ove uslove izmeni u bilo kom trentku bez prethodne najave. Izmena stupa na snagu od momenta objavljivanja. Nastavak korišćenja usluge nakon izmena podrazumeva da korisnik pristaje na izmenjene uslove ili politiku privatnosti.

Obaveze korisnika

Prilikom korišćenja usluga i sadržaja sajta (besplatnih i plaćenih), korisnici na sebe prihvataju obavezu da neće objavljivati sadržaje koji:

 • Sadrže nedozvoljene materijale ili promovišu nedozvoljene aktivnosti
 • Sadrže pretnje ili insinuacije nasilja
 • Na neki način vređaju druge korinike
 • Krši intelektualno pravo, privatnost ili druga prava
 • Sadrže nevažne, neprimerene, ili promotivne poruke
 • Na drugi način krše uslove korišenja sajta Learnlish

Korisnici takođe ne smeju:

 • Činiti nešto što narušava prava drugih korisnika
 • Deliti šifru ili podatke korišćene za kreiranje sopstenog naloga
 • Pokušavati da pristupe nalogu drugih korisnika
 • Pristupati nedozvoljenim delovima sajta koji nisu javno dostupni
 • Pokušavati da manipulišu korisnicima, softverima ili mrežom
 • Koristiti lažne podatke ili podatke drugih osoba prilikom registracije
 • Uticati na nekoga da radi bilo šta od ovde navedenog

Kontakt

Ukoliko imate pitanja u vezi sa dokumentima ili korišćenjem sajta, možete nas kontaktirati slanjem imejla na adresu: kontakt@learnlish.com